سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

0521 955 0914 info@prostyle.ir

درباره ما

سالن زیبایی کندی مایز

تجربه ای متفاوت از زیبایی

با توجه به اینکه مقوله خدمات زیبایی در جوامع معاصر از صرف خدمات ابتدایی که در آرایشگاه های معمول ارائه می شده و گاه تمامی خدمات تنها توسط یک نفر ارائه می شد بسیار فراتر رفته است و همگام با پیشرفت های علوم و فنون در این حوزه نیز نوآوری ها و تخصص های شگرفی به وجود آمده است این نیاز کاملاً محرز است که مجموعه هایی تابع استانداردها و تکنولوژی های روز دنیا در پیوند با امور زیبایی آماده خدمات رسانی به بانوان لایق ایرانی باشند. حفظ اصول اخلاقی مورد تایید فرهنگ ملی و اسلامی از جمله شاخص های مجموعه سالن زیبایی کندی مایز است، درعین حال که کوشش می شود نوع خدمات ارائه شده کاملاً منطبق بر روش ها و پرنسیپ هایی باشد که توسط بهترین استادان فنون مذبور در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی ارائه می شود. بنابراین بانو مقدم مفتخر است که خود را نماینده ایرانی از خدمات زیبایی روز جهانی بنامد..

spa-box

تخصص تیم

تخصص تیم ما

مهارت فردی

مهارت های فردی پرسنل

امکانات

امکانات سالن

رفاه مشتری

رفاه مشتریان