سبک خودرا انتخاب کنبد

طرح بندی خودرا انتخاب کبنید

طرح رنگی

0521 955 0914 info@prostyle.ir

لیفت و اکستنشن مژه

"

لیفت ولمینیت مژه،کاشت واکستنشن مژه انجام لیفت ولمینیت مژه بابهترین موادوماندگاری بالامناسب برای تمام سنین حتی خانمهای باردار. دراین روش مژه هاازپایه تقویت وکراتینه شده،فروحالتدارمیشوند،ودرمرحله لمینیت ضخیم،مشکی،بلندمیشوند.بدون هیچگونه اسیب وحساسیت،باموادکاملاگیاهی واورجینال امریکایی والمانی. پس ازاتمام لیفت ولمینیت هیچ ماده ای روی مژهونمی ماندازاین رومانعی برای غسل ووضوندارد. کاشت واکستنشن هم بابهترین موادوماندگاری بالاانجام میشود. (‌اموزش تخصصی وتضمینی لیفت ولمینیت مژه ) (فروش محصولات وملزومات اورجینال لیفت ولمینیت مژه در سالن زیبایی بانو مقدم)

"
-